Bild på Sixten Carlsson
Sixten Carlsson

Född iKalmar 1937 och bosatt på Öland sedan 1945. Det är den äkta Öländska sommarsolens varma gula och den vida himmelshorisontens blå, som dominerar hans palett. Det som vid första anblicken ter sig som ett helt abstrakt måleri visar sig oftast vara något mycket naturligt, starkt inkännande djurstudier, personligt arrangerade stilleben, ibland även människogestalter. Det är en starkt personlig bildvärld och ett måleri av stor poesi.

Tidigare utställningar:
  • Konstnärsbolaget.
  • Doktor Glas
  • Skissernas Muséum
  • mm.