Om Föreningen KonstMajrundan

KonstMajrundan är en förening av konstnärer och konsthantverkare på mellersta Öland. Målare, keramiker, textilkonstnärer och en silversmed.
Föreningen bildades 1996. Föreningens målsättning är att bjuda in den konstintresserade allmänheten till våra öppna ateljéer en gång om året under våra dagar i maj. Också senare under skördefesten har vi en gemensam utställning och öppna ateljéer.